Самосвідомість підлітків, психологічно залежних від батьків.

Сьогодні до сучасної особистості висунуто нові вимоги. І в першу чергу – це здатність до самостійної постановки життєвих цілей, незалежність в її загальному понятті. У зв’язку з цим увага психологів зосереджена на підлітковому віці, який розглядається як період формування тенденції до самостійності, пише odesa.one.

З одного боку, в цей період особистий розвиток охарактеризований наявністю двох різноспрямованих тенденцій. Це обумовлене віковими завданнями розвитку прагнення до незалежності. З іншого ж, підліток продовжує жити під одним дахом разом з батьками, продовжує залежати від них у економічному питанні. Це можна назвати об’єктивними умовами розвитку, які напряму сприяють збереженню залежності від дорослих, яка, у свою чергу, надає почуття впевненості, безпеки та захищеності. Домінування тенденцій залежності стає стійким утворенням особистості, яке чинить негативний вплив на розвиток особистісний розвиток. Нормативним і природним є помірний прояв залежності від батьків у підлітка.

ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

2

Психологічна залежність визначається як особлива форма міжособистісних відносин. В її в основі закладе відчайдушне прагнення до емоційної близькості, відчутна підтримка і захист з боку значущого особи , знижена здатність до самостійної поведінки.

Почуття безпорадності, невпевненість в собі та своїх можливостях, безумовна потреба в захисті, опорі, опіці, відсутність самодостатності і потреба в постійному відчутті любові , прийняття емоційної близькості, тривога від думок про можливе відкидання і самотність, та інше.

Показником неблагополуччя в сфері відносин з батьками, створеного особистісного розвитку виступає саме така надмірна психологічна залежність.

Явище психологічної залежності у вітчизняній психології стало досліджуватися відносно нещодавно. На даний момент, робіт, де психологічна залежність розглядається як особисте явище існує не так багато, але не можна не відзначити їх вклад та наукову цінність.

КОМПОНЕНТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

3

Проведений психологами теоретичний аналіз показав, що факт виділення окремих наступних компонентів психологічної залежності є доказом складності цього феномену:

1) Когнітивний. Уявлення себе слабкою, безсилою і не здатною ні на що особистість. При цьому оточуючі сприймаються як сильні, вольові та впливові особистості.

2) Мотиваційний. Яскраво виражена потреба в підтримці та керівництві дій з боку оточуючих.

3) Емоційний. Тенденція до постійного відчуття тривоги та/або страх, який виникає в ситуаціях, що вимагають незалежного поведінки. Особливо виражається при наявності зовнішньої оцінки.

4) Поведінковий. Пошук та потреба у допомозі, схвалення та регулярного заспокоєння поряд з тенденцією поступатися іншим в міжособистісній взаємодії.

ОСНОВНІ ФОРМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

4

Психологічна залежність підлітків від батьків існує в двох основних формах – самої залежності і негативізму.

До негатівістичного прояву залежності відноситься так зване бунтарство, та виділений і описаний Р. Сірсом пошук негативного уваги. У цей період всі вчинки підлітка основані на прагненні діяти у противагу тому, що від нього вимагають або очікують.

Така поведінка є першочерговим доказом присутності емоційного зв’язку та болісного його переживання, але в свою чергу повністю задовольняє сильну внутрішню потребу у незалежності та самостійності. Це безперечно призводить до виникнення конфліктних дій.

Так само як і в ситуації прояву власної незалежності, вибір моделі поведінки підлітка у такому випадку обумовлений вимогами та думками оточуючих. Тільки здійснення тих чи інших дій тепер скеровано більше не власним бажанням, а, так би мовити, “антибажаннями” значущих для нього осіб.

УНІВЕРСАЛЬНА МЕТА ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

5

Універсальною метою підліткового віку, з яким стикається вагома більшість, є саме позбавлення від опіки батьків. Втілення цієї мети у реальність відбувається шляхом індивідуалізації особистості підлітка за допомогою реакції емансипації, яка позначається як прагнення підлітків звільнитися від контролю,опіки, догляду старших. Це стосується як рідних та близьких, так і весь педагогічний колектив школи або коледжу, та старшого покоління загалом. Таким чином можна зрозуміти, що в першу чергу стоїть за реакцією емансипації саме прагнення до автономії молодою особистістю. Прагнення до нормативної та поведінкової автономії, в силу об’єктивних умов розвитку підлітка, має відносний характер. Однак саме на підставі проявів прагнення до незалежності існує можливість відстеження виконання вікових завдань. Та у випадку, якщо вони залишаються невирішеними, вивчити процес формування психологічної залежності.

ОСОБЛИВОСТІ СТАРШОГО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

6

Головною особливістю старшого підліткового віку є завоювання саме емоційної незалежності від батьків та інших дорослих. Також сюди відноситься набутий досвід прийняття самостійних рішень і відповідальність за них. Наслідком всіх цих факторів є перебудова системи міжособистісних відносин, місця в ній підлітка та необхідність розвитку відповідальної поведінки. Спілкування “на рівних” з однолітками несе собою особистісний характер, надаючи максимальний комфорт підлітку, в той час як відносини з дорослими людьми характеризуються як особистісно-ділові, під час яких розвивається саме внутрішня автономія та самостійність старшого підлітка в цілому. 

Старші підлітки, які психологічно залежать від власних батьків, мають двоїсте визначення відносин з ними. З одного боку це характеризується тягарем залежності за умови різко негативного оцінювання взагалі. Притаманна сильна емоційна напруженість. В той же час, визначення відносин характеризується потребою у спілкуванні, безумовним бажанням отримувати від батьків поради та загальну допомогу.

ЗАДАЧА ЕМАНСИПАЦІЇ

8

Процес встановлення справжньої незалежності від батьків є вельми не простим. Для старшого підлітка важливо вирішення саме завдання емансипації від батьків, процес якого є складним і багатовимірним, та також має декілька вагомих та характерних аспектів. Значення емоційного контакту з батьками в порівнянні з прихильностями до всіх оточуючих людей, особливо до однолітків. Жорсткість регулювання батьками поведінки сина чи дочки. Орієнтування старшого підлітка на норми та цінності, якими керуються по життю і його батьки. 

Під час розгляду факту психологічної залежності від батьків, фахівці приділяють більшу увагу саме емоційному аспекту емансипації. Бо більша частина проблем у майбутньому становленні особистості виявляється через зв’язок із ним. Надмірно тяжкою вважається ситуація, у якій підліток не отримує батьківської любові у достатній кількості. Це питання особливо індивідуальне, адже порахувати ту саму необхідну кількість любові та почуттів просто неможливо. Але ти не менш, існують цілком достовірні дані, зібрані фахівцями, які показують негативний вплив надлишку емоційного тепла як для дівчат, так і для хлопчиків, відносячи цей факт до тих, що шкодять дитині. В першу чергу це ускладнює формування в дітлахів внутрішньої автономії в майбутньому, та породжує стійку потребу в опіці в старшому підлітковому віці. Підлітки старшого віку не мають можливості подорослішати, якщо не розірвати “пуповину” емоційної залежності від батьків, та не перевести свої відносини з ними до нової, набагато складної системи емоційних прихильностей, де у центрі стоїть в першу чергу сам підліток, а не батьки. 

ВПЛИВ ПРОБЛЕМ БАТЬКІВ

9

Психологічну залежність в дитячо-батьківських відносинах можна віднести до відхилень у сімейному вихованні, і не це буде помилкою. В основі даної проблеми лежать саме психологічні, найчастіше просто неусвідомлювані проблеми батьків, які вирішуються за рахунок дитини.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ

10

Існує цілий ряд проблем, за допомогою яких ми отримуємо розуміння причини виникнення психологічної залежності від батьків.

РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ БАТЬКІВСЬКИХ ПОЧУТТІВ

11

Найчастіше всього зустрічається ситуація, при якій бажання батьків, аби дитина стала для нього чимось більшим, ніж просто дитина, спостерігається саме через невдоволення особистими відносинами у подружньому житті. В цей момент бажання, аби підліток задовільнив хоча б частину потреб одного з батьків, ( а частіше потребу взаємної прихильності)  призводить до порушень у взаємостосунках з дитиною.

ІГНОРУВАННЯ ФАКТУ ДОРОСЛІШАННЯ

Віддаючи перевагу в підлітку дитячих якостей і прагнення до збереження форми дитячо-батьківських відносин, батьки створюють так звану роль маленької дитини, при цьому повністю ігноруючи факт її дорослішання.

ФОБІЯ ВТРАТИ ДИТИНИ

12

В даному випадку перевага віддається невпевненості, неконтрольованому страху помилитися, а також значне перебільшення уявлення про “хрупкість” дитини, її хворобливості та беззахисності. Причиною виникнення таких переживань батьками є історія появи дитини у нашому світі. Могли бути присутні проблеми із зачаттям, або ж дитина народилася із важкою хворобою. Також корень джерела таких переживать може знаходитись у власних травмуючих переживаннях батьків, які в подальшому перенесені на сферу дитячо-батьківських відносин.

НЕДОСТАТНІЙ ПРОЯВ ПОЧУТТІВ

Найчастіше недостатній прояв батьківських почуттів почуттів буває в двох випадках: зайнятість батьків та звичайна нерозвиненість батьківських почуттів. У випадку з надмірною зайнятістю батьків, дитина стає залежним від будь-яких проявів батьківської любові, з якими зіштовхується дуже рідко. Дитина намагається всіма можливими способами, і нажаль часто дуже сумнівними, звернути на себе увагу. У другому випадку відбувається неконтрольований процес відкидання батьками дитини, дорослими несприятливо переноситься його присутність, та наявна поверховість інтересу до справ дитини. Такий випадок зустрічається у батьків з відхиленнями характеру, які також можуть бути зумовлені відкиданням самого батька в його дитинстві. Ці процеси формують досить сильну психологічну залежність від фігури батьків в цілому.

ПРАГНЕННЯ ДО СИМБІОТИЧНИХ ВІДНОСИН З ДИТИНОЮ

В такому випадку дитина виступає як «боржник» власним батькам. При таких відносинах відбувається постійні вказування на те, що дитина винна батькам за те, що вони його виховали. Це призводить до культивації почуття обов’язку, зобов’язання і провини, які в майбутньому не дають старшому підлітку відокремитися від батьків. Основою такої поведінки батьків виступає їх власний страх залишитися нікому не потрібними, самотніми, та загалом втратити свою владу та значимість.

ЛІНЬ ТА ВИХОВНА НЕЗРІЛІСТЬ

У такій ситуації батьки відчувають себе невпевнено та усвідомлено знижують вимоги до власної дитини, всіляко потураючи йому. Також можлива звичайна лінь у прикладанні зусиль у вихованні дитини. Відбувається відомий багатьом факт: краще зробити самому, ніж домогтися виконання дитиною, вважаючи це мотивацією та навчанням. Така модель поведінки батьків зазвичай є досить комфортною для самої дитини. Як правило, в подібних ситуаціях проявляється залежність від батьків, але цього разу частіше поведінкова, ніж емоційна.

Нами було виділено найбільш типові варіанти зародження психологічної залежності підлітка від батьків, але вони, зрозуміло, не вичерпують весь спектр причин прояву даного феномену. Найчастіше спостерігається далеко не одна психологічна проблема, а цілий комплекс проблем, які батьки окремо або разом намагаються перемогти, використовуючи при цьому відносини зі своєю дитиною. Часто це спостерігається і під час домінування якогось певного стилю виховання.

Формування самосвідомості становить головний підсумок підліткового віку. Сьогодні під самосвідомістю розуміють, перш за все, процес уявлення про себе. Основними параметрами самооцінки підлітка є рівень, стійкість та ступінь диференційованості. Загальна самооцінка психологічно залежних підлітків значно нижча, ніж самооцінка підлітків, які відносяться до власне залежних. Рівень прийняття себе негативістамі також нижче, ніж у власне залежних і незалежних підлітків. Психологічна залежність від батьків проявляється не тільки на поведінковому, а й на особистісному рівні, що має великий вклад в особливість самосвідомості. Припущення про можливість становлення психологічної залежності як риси особистості у більш пізньому віці підтверджується. Тим самим підкреслюючи важливість своєчасної діагностики та корекції данного феномена в структурі особистості підлітка.

More from author

Одеська національна наукова бібліотека: історія створення, перша в Україні та листи дванадцятого століття

Кожен напевно пам'ятає фразу «Книга мрія, яку ви тримаєте в руках». Належить вона англійському письменнику-фантасту Нілу Гейману. Але люди чомусь забули про такий прекрасний...

Морське та річкове сполучення Одеського регіону перших років двадцятого століття

Одеса початку 1900-х років була великим залізничним та морським транспортним вузлом. А ближче до 1910-х років навіть почався розвиток авіації, зробило наше місто колискою...

Історія тютюнового виробництва Одеси

З самого свого заснування, коли в місті ще не було церков та навчальних закладів, рахунок населення йшов ще на сотні, Одеса вже отримала неформальний...
.,.,.,.