Костянтин Добролюбський: вчений, новатор, педагог

У 1957 році в Одесі побачила світ книга «Одеса 1794-1944 р. До 150-річного ювілею міста-героя», відповідальним редактором якої був вчений-історик Костянтин Павлович Добролюбський. У цій же книзі була його глава «Одеса під час румунської окупації». Далі на odesa.one.

На жаль, професору Добролюбському не судилося побачити фундаментальне видання. Відразу після набору і верстки книгу в 1948 році визнали політично неблагонадійною, її головний редактор в 1953 році помер …

К.П. Добролюбський в вищих навчальних закладах міста

Вчений, великий фахівець в області історії Франції, Костянтин Павлович Добролюбський народився в Самарській губернії 17 травня 1885 року, а більшу частину життя провів в Одесі. Тут в 1915 році він закінчив із золотою медаллю Імператорський Новоросійський університет. Після захисту дисертації «Холопство в Стародавній Русі» він був залишений в університеті на кафедрі загальної історії, готуючись до науково-педагогічної роботи.

У 1920 році, успішно склавши магістерський іспит, він був обраний приват-доцентом по кафедрі загальної історії ІНУ, однак на цій посаді майже не працював, оскільки після встановлення в місті Радянської влади університет закрили, замінивши його Одеським інститутом народної освіти. По суті вони залишилися вищими навчальними закладами, куди запросили на роботу досвідчених фахівців, з якими працював поруч, набираючись досвіду, майбутній видатний вчений-історик.

У 1920-1941 роках він працював доцентом в Одеському інституті професійної освіти. Після відтворення університету він завідував кафедрою загальної історії на історичному факультеті з 1934 по 1941 і з 1944 по 1953 роки, і, з деякими перервами, з 1937 по 1953 роки керував історичним факультетом Одеського державного університету.

Наукові праці національного значення

Костянтин Павлович поєднував роботу академічну з наукової. У 1930 році побачила світ його монографія «Економічна політика термідоріанської реакції», видана в Москві і Леніградом, надрукована у 1-ій Зразковоій друкарні столиці СРСР.

У 1949 році вийшла книга «Термідор: Нариси з історії класової боротьби у Франції в 1794-1795 роках», в якій автор приділив особливу увагу питанням, які до нього були слабо розроблені у вітчизняній науці, але мають важливе значення для історії періоду Французької буржуазної революції . Професор Добролюбський постарався зробити так, щоб його наукове дослідження стало доступним не тільки фахівцям-історикам, а й широким верствам читачів.

Обидві книги були визнані фахівцями класичними працями з історії Франції епохи буржуазної революції.

У 1941 році він взяв участь у створенні збірки «Французька буржуазна революція».

Темі історії Франції присвячена більша частина наукових праць професора Добролюбський, завдяки чому він став вважатися основоположником української школи істориків Франції.

Місто пам’ятає …

У дні підготовки до святкування 75-річчя від дня заснування Одеського університету наш учений виконав почесну місію, ставши головним редактором колективної монографії «Одеський Університет за 75 років», що вийшла в Одесі в 1940 році.

Як показує процес розвитку історичної науки в Одесі, особистість Костянтина Павловича Добролюбський займає гідне місце серед таких видатних істориків Одеси, як П.О. Каришковський, А.А. Скальковський, Е.Р. фон Штерн і багатьох інших. З цієї причини і з огляду на його заслуги перед містом і наукою, фасад будинку № 7 по вулиці Успенської прикрасила пам’ятна дошка на його честь, ініціатором якої був Всесвітній клуб одеситів.

More from author

В академії зв’язку обраний новий ректор

2021-2022 навчальний рік колишня Академія зв'язку, яка сьогодні має назву "Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку" почався з підготовки виборів ректора цього навчального закладу....

Про перевірку договорів із забудовниками: важливі аспекти під час покупки квартири

Придбання квартири на стадії "котловану" можливо за допомогою різних способів. Це і є та ситуація, коли ви купуєте майнові права, або коли ви стаєте...

Про можливі проблеми та ризики при купівлі автомобілів за довіреностями

Багато одеситів приділяють увагу не всім юридичним тонкощам в угодах з купівлі-продажу. Тому що головним є те, щоб машина їздила і не приховувала дефекти....